Prečo meranie zraku u nás?

  • moderné a presné prístroje
  • meranie vnútroočného tlaku
  • dostatok času, ktorý Vám môžeme venovať (30 – 60 min.)
  • vieme Vám pripomenúť, že už nastal čas potrebný pre pravidelnú kontrolu zraku
  • meranie a zhotovenie okuliarov na jednom mieste

Pravidelné očné vyšetrenie je dôležité. Podľa veku by sa malo absolvovať minimálne raz za dva roky, ideálne raz za rok. Meranie zraku v našej očnej optike prebieha na moderných a presných prístrojoch japonskej kvality. Výhodou je, že máme na Vás čas. Každému klientovi sa venujeme približne 40 minút. Za tento čas sa snažíme zistiť aké problémy máte s videním, na akú činnosť potrebujete Vaše okuliare, aký je Váš životný štýl – pracovný deň, aké máte záľuby, koľko času trávite s počítačom – mobilom, ako ste boli spokojný s Vašimi starými okuliarmi atď. Je toho dosť čo nás zaujíma, ale všetky tieto informácie potrebujeme na správne zmeranie zraku a zhotovenie okuliarov.

Ako prebieha meranie zraku?

Pred meraním zraku posielame našim zákazníkom online dotazník, ktorý si môžu v pohodlí domova vyplniť a porozmýšľať nad odpoveďami. Ak nemáte mail alebo neviete odpovedať na otázky, vyplníme dotazník spolu, počas merania zraku. Určite budeme mať doplňujúce otázky. Či ste neabsolvovali operácie alebo úrazy očí? Aké sú očné ochorenia u Vás a v rodine?

Ďalším krokom sú presné merania oka, tzv. objektívna refrakcia. Hodnoty získame pomocou prístrojov ako Autorefraktometer, Keratomoter, Tonometer, Pachymeter, Topograf rohovky …

Namerané hodnoty nám slúžia na presné určenie očnej vady a sledovanie jej vývoju pri opätovných kontrolách. Napriek presnému meraniu prístrojov je videnie komplikovaný proces. Vidíme mozgom. Môžeme povedať, že oči nám slúžia ako kamery a o spracovanie obrazu sa stará náš mozog. To dokáže niekedy zmiasť aj tie najlepšie prístroje.

Preto ďalšou časťou merania je subjektívna refrakcia. Čítanie písmen alebo iných znakov absolvujete na modernom LCD polarizačnom optotype. Výhodou je množstvo rôznych testov, ktoré dokáže zobraziť. Na LCD optotyp (čítaciu tabuľu) sa budete pozerať cez počítačovo riadený Foropter. Tento prístroj nahrádza tradičné skúšobné okuliare, v ktorých sa vymieňajú sklíčka. Jeho hlavné výhody sú: rýchlosť menenia skiel, rýchle porovnávanie rôznych korekcií zraku, vie vykonať mnoho testov pre skúšanie monokulárneho a binokulárneho videnia, rôzne kontrolné testy atď. Všetko napokon skontrolujeme v „klasických“ skúšobných okuliaroch, v ktorých sa poprechádzate a vyskúšame vaše namerané hodnoty. V tejto časti zmeriame a vyskúšame aj hodnoty na blízko alebo počítač.

Pripomíname, že všetky metódy a postupy sú bezbolestné a bezkontaktné.
Na meranie sa môžete objednať telefonicky, mailom alebo osobne.